90. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 22.10.2020 15:33 - Zaključeno


V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni okužbam lesa z glivami, ki povzročajo breskov rak in ožig breskove skorje. Še pred naravnim odpadanjem listja lahko za varstvo breskev, nektarin in sliv poskrbite z uporabo sistemično delujočega pripravka TOPSIN M (1,7 kg/ha, oz. 17 g/ 100 m2); le enkrat v rastni dobi). Za manjše rabe je predviden tudi DELAN WG (0,75 kg/ha; uporaba predvidena na breskvah, nektarinah, slivah, marelicah, češnjah in višnjah; največ 2× v rastni dobi).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 22.10.2020 15:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS