(Celjska in Koroška regija/Žita)
Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med poletne in strniščne plevele prištev...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
Rdeči žitni strgač V posevkih žit smo 26 marca opazili prve odrasle hrošče rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listih v posevkih pš...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
Fenološki razvoj žitnih posevkov Na območju Spodnje Savinjske doline je večina posevkov ozimnih pšenic v razvojnih fazah začetka kolenčenja (BBCH 30-31), posevki ozimnih ječmenov ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Žita)
V zadnjih dneh imamo na področju Savinjske in Koroške regije dnevne temperature okoli 18 °C, nočne malo nad 0 °C. Temperatura tal na globini 5 cm je med 8 in 10 °C. Posevki ozimin ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan