35. OBVESTILO O VARSTVU ŽITNIH POSEVKOV PRED ŠKODLJIVCI - 30.04.2020 11:38 - Zaključeno


Rdeči žitni strgač

V posevkih žit smo 26 marca opazili prve odrasle hrošče rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listih v posevkih pšenic in ječmenov od odraslih hroščev rdečega žitnega strgača. Hroščki povzročajo škodo z najedanjem listov v obliki podolgovatih zarez vzporedno z listnimi žilami. Na večini opazovanih lokacij smo do 17. aprila opazili pojav odraslih hroščev, kateri so se parili. Na večini teh lokacij so samice že začele odlagati jajčeca. Iz njih se po 8 do 17 dneh (odvisno od temperatur) izležejo ličinke, ki strgajo zgornjo povrhnjico. Na listih ostanejo bele ozke proge, ob močnejšem napadu pa je večji del listja poškodovan in se suši. 28. aprila smo že zabeležili prve izlegle ličinke rdečega žitnega strgača. Opozarjamo vas, da vestno pregledujete svoje posevke žit in ob preseganju kritičnih števil (pragov škodljivosti) uporabite enega od spodaj navedenih insekticidov. Odraslih hroščev običajno ne zatiramo, razen ob res velikih prerazmnožitvah, ko bi tudi odrasli hrošči, ki se le dopolnilno hranijo, lahko povzročili večjo škodo. Cilj zatiranja so začetni razvojni stadiji ličink. Pravi čas za zatiranje je, ko se iz jajčec izleže 10 do 15 % ličink. Prag škodljivosti je dosežen, ko najdemo povprečno eno ličinko na posameznem vrhnjem listu ali 10 ličink rdečega žitnega strgača na m2. Uporabimo lahko tudi prag 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov.

 

Preglednica 1: Fitofarmacevtska sredstva v posevkih, aktivne snovi, odmerki in karence za insekticide v žitih, kateri so registrirani za zatiranje žitnega strgača v Sloveniji v letu 2020.

FFS: uporaba v posevkih /

največ X-krat v eni rastni dobi

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

(L/ha)

KARENCA

(dni)

Biscaya (p, j, o, t, r) /1X

tiakloprid

0,3

ČU

Bulldock EC 25 (p, j, o, t, r) /2X

beta - ciflutrin

0,3 – 0,5

21

Decis 2,5 EC (strna žita) /2X

deltametrin

0,2 – 0,3

30

Evure (p, j, t, o, r) / 2X

(varen za čebele!)

tau-fluvalinat

0,2

28 (p, r, t)

49 (j, o)

Fastac 100 EC (p, j) /2X

alfa - cipermetrin

0,12

21

Kaiso EG ** (p, j, o, t, r) /1X

(zaloge v uporabi do 15.12.2020)

lambda – cihalotrin

150 (g/ha)

30

Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r) /2X

lambda – cihalotrin

0,15

30

Karis 10 CS (p, j, o, t, r) /2X

lambda – cihalotrin

0,05

ČU

Mavrik 240 (p, j, o, t, r) /2X

(varen za čebele!)

tau-fluvalinat

0,2

28 (p, r, t)

49 (j, o)

Poleci (strna žita) /2X

deltametrin

0,2 – 0,3

30

Sparviero** (p, j, t, r) /1X

(zaloge v uporabi do 12.1.2021)

lambda – cihalotrin

0,075

28

uporaba v: (p-pšenica, j-ječmen, o-oves, t-tritikala, r-rž)

Z uporabo kateregakoli v tabeli navedenega insekticida, hkrati zatiramo tudi uši v posevkih žit.

Pred uporabo insekticida pozorno preberite priložena navodila in opravite škropljenje v skladu s predpisanimi navodili!


Datum objave obvestila: 30.04.2020 11:38
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS