13. SPOMLADANSKO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH - 19.03.2020 11:09 - Zaključeno


V zadnjih dneh imamo na področju Savinjske in Koroške regije dnevne temperature okoli 18 °C, nočne malo nad 0 °C. Temperatura tal na globini 5 cm je med 8 in 10 °C. Posevki ozimin so večinoma v fenofazah razraščanja. Jari posevki so v fazah od vznika do razgrnjenega prvega lista. Uspeh varstva pred pleveli je odvisen predvsem od: pravilne ocene zapleveljenosti, izbire primernega herbicida in pravočasne ter kakovostne aplikacije. Žito je na konkurenco plevelov najbolj občutljivo v času razraščanja žit, ko zapleveljenost najbolj ovira razvoj žit in posledično zmanjšuje pridelek.

Pred uporabo herbicida ali kombinacije več herbicidov natančno preberite priložena navodila za uporabo in jih ob aplikaciji dosledno upoštevajte!

 

Legenda za tabelo na naslednjih straneh:

 

ČAS RABE: faza razvoja žit po BBCH

BBCH 00 : takoj po setvi

BBCH 13 : tretji list razgrnjen

BBCH 21 : začetek razraščanja, prvi stranski poganjek zaznaven

BBCH 25 : sredina razraščanja

BBCH 30 : začetek kolenčenja

BBCH 31 : 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja

BBCH 32 : 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem

BBCH 37 : viden zg. list (zastavičar), je še zvit

BBCH 39 : zastavičar že popolnoma zravnan

BBCH 49: vidne prve rese

 

VRSTA PLEVELA:

E: enoletni

VEČL: večletni

DVOL: dvoletni

OZ: ozkolistni

Š: širokolistni

PL: pleveli

 

*za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!

 

**zaloge v uporabi do…

 

MU = manjše uporabe (»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo tega FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«).

 

 

 

Tabela 1: (na naslednjih straneh)

 

 

Herbicidi za spomladansko rabo v žitih v RS v letu 2020


Fitofarmacevtsko sredstvo

(aktivna snov)

 

Odmerek

na ha

 

Delovanje na vrste plevelov

 

ŽITO

(uporaba v žitu)

 

Čas rabe (BBCH žit),

Opombe

 

ADENTIS = CORIDA

tribenuron 75 %

20 g/ha

E. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen

spomladi BBCH 31-39

ALISTER NEW

diflufenikan 12 % +

jodosulfuron 0,75 % +

mezosulfuron 0,9 %

 

1,0 L/ha

 

 

OZ. in Š. PLEVELI

oz. pšenica

 

 

BBCH 12-29

 

 

ALLIANCE

diflufenikan 60 % +

metsulfuron 6 %

100 g/ha

 

 

 

E. Š. PLEVELI

 

oz. pš., oz. ječ., oz. rž, tritikala,

jara pš., jari ječ.

spomladi

BBCH 13-29

 

ALLY SX

metsulfuron 20 %

30 g/ha

 

E. Š. PLEVELI

oz: (pš., ječ., pira,

rž, tritikala),

jara: pš., ječ., oves

ozimine: BBCH 21-39

jarine: BBCH 12-39

*ARRAT

dikamba 50 % +

tritosulfuron 25 %

200 g/ha

 

E. in VEČL. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen

BBCH 13-29,

priporočeno dodati močilo

DASH HC 0,5 L/ha

ATLANTIS STAR

jodosulfuron 0,9 % +

mezosulfuron 4,5 % +

tienkarbazon 2,25 %

200-333 g/ha

OZ. in Š. PLEVELI

 

oz. pšenica,

ozimna tritikala

samo spomladi

BBCH 13-32

AXIAL

pinoksaden 5 %

0,6 – 1,2 L/ha

 

E. OZ. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen

spomladi

BBCH 13-39

AXIAL ONE

florasulam 0,5 % +

pinoksaden 4,5 %

1,0 - 1,3 L/ha

E. Š. in OZ. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen

spomladi

BBCH 11-37

*BASAGRAN 480

bentazon 48 %

2,0 L/ha

E. in nekateri VEČL. Š. PLEVELI

pšenica, ječmen,

rž, oves, tritikala

BBCH 21-30

*BIATHLON 4D

florasulam 5,4 % +

tritosulfuron 71,4 %

70 g/ha

E. in VEČL. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

rž, ječmen, oves,

tritikala, pira

spomladi

BBCH 13-30-(39),

priporočeno dodati močilo

DASH HC 1,0 L/ha

BONACA

fluroksipir 25 %

0,6-0,8 L/ha

E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI

oz. pšenica,

oz. ječmen

BBCH 12-39

BOUDHA

metosulfuron 25 % +

tribenuron 25 %

20 g/ha

E. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen, oz. rž, oz. tritikala,

MU oz. in jari oves

spomladi

ozimine BBCH 21-39,

jarine BBCH 12-39

*CLIOPHAR 600 SL**

klopiralid 60 %

0,16 – 0,20 L/ha

E. in VEČL. Š. PLEVELI

oz. pšenica

oz. ječmen

**zaloge v uporabi do 28.10.2020

BBCH 21 - 31

CORELLO DUO

florasulam 1,42 % +

piroksulam 7,08 %

170 - 265 g/ha

 

OZ. in Š. PLEVELI

 

oz. pšenica, oz. rž, tritikala, pira

spomladi BBCH 21-31, dodati močilo Nu-Film 17

*DUPLOSAN KV

mekoprop - P 60 %

2,0 L/ha

Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen

BBCH 21-31

*DUPLOSAN KV 600

mekoprop - P 60 %

1,5 L/ha

Š. PLEVELI

oz: (pš., ječ., rž, tritikala),

jara: pš., ječ., oves

BBCH 13-29

*EMCEE

MCPA 75 %

1,0 L/ha

Š. PLEVELI

oz: (pš., ječ., oves,

rž, tritikala),

jara: (pš., ječ., oves, rž)

BBCH 31-39

 

BBCH 13-32

ERGON

metsulfuron 6,8 % +

tifensulfuron 68,2 %

70 g/ha

60 g/ha

E. in VEČL. Š. PLEVELI

oz. pšenica,

jara pš., j. ječmen

oz., j. pš. BBCH 12-39

j. ječmen BBCH 13-39

ESTERON

2,4-D 2-EHE 90,5 %

0,75 – 1,0 L/ha

E. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica, ječmen, tritikala

BBCH 22-32

na vrste Polygonum deluje zgolj zaviralno!

FINY

metosulfuron 20 %

30 g/ha

E. Š. PLEVELI

oz. (pš., rž, tritikala)

BBCH 23-39, priporoča se spomladansko škropl.

FLAME

tribenuron 50 %

30 g/ha

Š. PLEVELI

oz. pšenica,

oz., jari ječmen

spomladi BBCH 13-39


FLUROSTAR 200

fluroksipir 20 %

1,0 L/ha

 

0,75 L/ha

E. Š. PLEVELI in plezajoča lakota (Galium aparine)

oz. pšenica, oz. ječmen, rž, tritikala

jara (pšenica, ječmen)

ozimine BBCH 12-31

 

jarine BBCH 12-39

GRANSTAR SUPER 50 SX **

tribenuron 25 % +

tifensulfuron 25 %

60 g/ha

Š. PLEVELI

oz: pš., ječ., rž in

oz. tritikala

jara pš., ječ., oves

**zaloge v uporabi do 31.7.2021

spomladi BBCH 17-32

GRODYL

amidosulfuron 75 %

40 g/ha

Š. PLEVELI

pšenica, ječmen, oves,tritikala, rž, pira

BBCH 13-37

HERBOCID XL

2,4-D 60 %

1,25 L/ha

E. in VEČL. Š. PLEVELI

oz., jara (pšenica, ječmen, tritikala),oz., rž

BBCH 24-29

HUSSAR OD

jodosulfuron 10 %

0,1 L/ha

E. in nekat. VEČL. Š. PL. in nekateri OZ. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen,

rž, tritikala

ozimine: BBCH 21-37

jarine: BBCH 13-29

HUSSAR PLUS

jodosulfuron 5,0 % +

mezosulfuron 0,75 %

0,2 L/ha

 

0,15 L/ha

E. Š. in OZ. PLEVELI

oz: pš, rž, tritikala

 

jara: pš., ječmen

škrop. le spomladi

ozimine: BBCH 13-32

jarine: BBCH 13-30

*LONTREL 100

klopiralid 10 %

1,0 – 1,2 L/ha

Š. PLEVELI

ozimna pšenica

BBCH 21-31

*LONTREL 72 SG

klopiralid 72 %

170 g/ha

Š. PLEVELI

pšenica, ječmen, oves

BBCH 21-31

MEZZO =

SAVVY

metsulfuron 20 %

20 – 30 g/ha

30 g/ha

 

E. in VEČL. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen, tritikala, oves

pš., oves, tritikala

BBCH 12-39

ječmen BBCH 13-39

MUSTANG 306 SE

2,4-D 2-EHE 45,24 % +

florasulam 6,25 %

0,4 - 0,6 L/ha

E. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen

BBCH 21-31

MUSTANG FORTE

2,4-D 18 % +

aminopiralid 1 % +

florasulam 0,5 %

1,0 L/ha

 

 

0,8 L/ha

Š. PLEVELI

oz: (pš., ječ., rž, tritikala),

 

jara: (pš., ječ., oves)

ozimine: BBCH 21-32

jarine: BBCH 13-32

PALLAS 75 WG

piroksulam 7,5 %

120 – 250 g/ha

E. OZ. in Š. PLEVELI

oz., jara pš., tritikala, rž

spomladi BBCH 12-32

dodati močilo Nu-Film

SARACEN MAX

florasulam 20 % +

tribenuron 60 %

25 g/ha

Š. PLEVELI

oz., jari ječmen,

oz., jari oves,

oz. pšenica, oz. rž, oz. tritikala

ozimine: BBCH 12-39

jarine: BBCH 12-32

SEKATOR OD

amidosulfuron 10 % +

jodosulfuron 2,5 %

0,15 L/ha

E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen

rž, tritikala

BBCH 25 - 32

 

STARANE FORTE

fluroksipir 33,3 %

0,54 L/ha

E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica, oz., jari ječmen, oves, rž, tritikala, pira

BBCH 21 - 32

STOMP AQUA

pendimetalin 45,5 %

2,9 L/ha

 

E. OZ. PL. in nekateri Š. PLEVELI

oz. pš., durum pš.,

oz. ječ., oz. rž, tritikala,

jari ječmen

BBCH 00 – 30,

jari ječ. pred vznikom

BBCH 00 – 07

TANDUS 200 EC

fluroksipir 20 %

2,0 L/ha

1,0 L/ha

0,75 L/ha

 

Š. PLEVELI

oz.(pš., ječmen),

oz. rž, tritikala,

jara (pš., ječmen),

oves

BBCH 12 – 31

BBCH 12 – 31

BBCH 12 – 39

BBCH 12 – 31

TBM 75 WG

tribenuron 75 %

20 g/ha

E. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

ječmen, oves, tritikala, oz. rž

BBCH 12 - 33

*U 46 M-fluid

MCPA – DMA 94,3 %

 

1,0 L/ha

E. in VEČL. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica,

oz., jari ječmen,

rž, tritikala

BBCH 23-39

XANADU

bensulfuron 50 % +

metsulfuron 4 %

 

100 g/ha

E. Š. PLEVELI

oz., jara pšenica (tudi durum pšenica),

ječmen, oves, rž, tritik.

 

samo spomladi

ozimine (BBCH 21-39)

jarine (BBCH 13-39)

 


Datum objave obvestila: 19.03.2020 11:09
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS