(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Oljkarje obveščamo, da v večini oljčnikov na feromonskih vabah še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko pre...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Pavje oko in oljkova siva pegavost V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost z omenjenima glivičnima boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungici...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da v večini oljčnikov na feromonskih vabah še vedno opažamo povečano prisotnost oljčn...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo v večini oljčnikov na feromonskih vabah opazili povečano prisotnost oljčne muh...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo po zadnjih obilnejših padavinah v posameznih oljčnikih (Mala Seva, Kozana, G. ...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60