116. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 30.08.2019 11:06 - Zaključeno


Pavje oko in oljkova siva pegavost

 

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost z omenjenima glivičnima boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra.

Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 50 WP v odmerku 1,4 kg/ha, Cuprablau Z ultra WP v odmerku 1,8 kg/ha ali Nordox 75 WG v odmerku 1,25 kg/ha. Karenca za vse bakrene pripravke znaša14 dni.

Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

 

Od organskih fungicidov lahko proti pavjemu očesu uporabimo Score 250 EC ali Mavita 250 EC v odmerku 0,5 l/ha.

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

Cuprablau Z…

14

Nordox 75 WG

14

Score 250 EC

30

Mavita 250 EC

30

 

 

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 30.08.2019 11:06
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS