(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Ugodni vremenski pogoji so več kot naklonjeni k uspešni setvi ozimnih žit. Kjer se pojavljajo bolj zapleveljena polja priporočamo jesensko zadiranje plevelov, ki jih lahko izvedete...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Pšenica je na območju JV v razvojni fazi od sredine klasenja (BBCH 55) do začetka cvetenja (BBCH 61). V času cvetenja je najbolj primeren čas za zatiranje fuzarioz. Ob obilici pada...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Žita so na območju JV v zelo različnih fenoloških stopnjah: ječmen – začetek cvetenja (BBCH 61), pšenica – od kolenčenja do nabrekanja nožnice (BBCH 34 - 45). V sredini meseca ap...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena Posevki ozimne pšenice so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 30-35). Ozimni ječmen pa je v fazi vidnih ...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena Posevki ozimnih žit so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 30-32). Zatiranje bolezni V ječmenu na opaz...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič