54. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V ŽITIH - 11.05.2023 12:26 - Zaključeno


Žita so na območju JV v zelo različnih fenoloških stopnjah: ječmen – začetek cvetenja (BBCH 61), pšenica – od kolenčenja do nabrekanja nožnice (BBCH 34 - 45).

V sredini meseca aprila so bili v posevkih žit opaženi prvi odrasli osebki rdečega žitnega strgača. Sedaj pa v nekaterih posevkih že prihaja do prerazmnožitve ličink. Ker odraslih hroščev ne zatiramo, so cilj zatiranja začetni razvojni stadiji ličink. Prag je presežen, ko najdete 1 ličinko na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2 ali 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov. Ravno tako so se v večjem številu začele pojavljati listne uši. Označeni pripravki bodo imeli delovanje tudi na njih.

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje rdečega žitnega strgača in listnih uši v letu 2023.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

NAČIN DELOVANJA

UPORABA NA

DELUJE NA

ASSET FIVE (3)

dovoljen v ekološki pridelavi

0,064 %

(0,38 L v 600 L vode/ha)

kontaktno

žito

rdečega žitnega strgača

DELUX 050 CS

0,1 L/ha

kontaktno+želodčno

pšenica

rdečega žitnega strgača

DECIS 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

rdečega žitnega strgača, uši

EVURE

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

rdečega žitnega strgača, uši

KARATE ZEON 5 CS

0,15

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

rdečega žitnega strgača, uši

MAVRIK 240

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

rdečega žitnega strgača, uši

POLECI

0,2 – 0,3

kontaktno+želodčno

strna žita

rdečega žitnega strgača, uši

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 11.05.2023 12:26
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS