(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Večina hrušk in jablan na Primorskem prehaja v zadnjo fazo pred zorenjem BBCH 79 – 80. V Vipavski dolini se je že začelo obiranje jabolk sort ˝Gala˝ in ˝Elstar˝, v naslednjem tednu...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
V zadnjih dneh v okolici Vipolž in Neblega opažamo povečan ulov metuljev križastega grozdnega sukača. Zaradi poškodb, ki jih povzročajo ličinke se na zorečih jagodah lahko razvije ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Poškodbe zaradi neurij in pavje oko Po zadnjih obilnih padavinah v kombinaciji z močnim vetrom in tudi točo v nekaterih oljčnikih na celotne območju pridelave oljk opažamo poš...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha in marmorirana smrdljivka Oljkarje obveščamo, da v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah opažamo zmerno prisotnost oljčne muhe. Natančn...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Po dežju je priporočljivo ponovno škropiti srednje pozne in pozne sorte vinske trte. Za zatiranje peronospore vinske trte svetujemo uporabo bakrenih sredstev ali organskih pripravk...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak