140. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 30.11.2020 08:42 - Zaključeno


Kap vinske trte (ESCA)

 

Kap vinske trte (ESCA) se praviloma pojavlja v starejših vinogradih, lahko pa se razvije tudi na mlajših rastlinah. Bolezen omejimo z rezanjem prizadetih poganjkov ali odstranjevanjem bolnih rastlin. Trse, ki kažejo bolezenska znamenja kapi vinske trte po trgatvi označimo s sprejem ali s trakom.

 

Pri zimski rezi se označene trse reže posebej. Paziti moramo, da škarje in zlasti žage po rezi razkužimo z 8% Na-hipokloritom, 70% alkoholom ali v 50% raztopini varikine. Lesa iz okuženih vinogradov ne mulčimo, ampak ga iz vinograda odstranimo in sežgemo, saj predstavlja vir za nove okužbe. Pri zimski rezi se izogibamo velikim ranam, če pa že naredimo rane večje od 2 cm, jih moramo obvezno premazati s cepilno smolo. Pri krčenju obolelih trsov je potrebno rastline izruvati in jih nato uničiti. Pri pomlajevanju se oboleli trs reže do zdravega lesa tako, da na prerezu ni temnejše obarvanega odmrlega tkiva v obliki klina ali lis. Vinsko trto režemo v suhem vremenu.

 

Poleg prej omenjenih posrednih ukrepov varstva lahko za preventivno zatiranje povzročiteljev kapi vinske trte uporabimo pripravek Vintec. S sredstvom na osnovi mikroorganizmov škropite v odmerku 0,2 kg/ha, ob porabi vode 100 l/ha. S pripravkom se na istem zemljišču tretira največ 2 krat v eni rastni sezoni, v časovnem intervalu 7 dni. Škropi se takoj po rezi, v času mirovanja vegetacije (BBCH 00) tako, da se s sredstvom neposredno tretira rane, nastale po rezi trte. Za optimalno delovanje se s sredstvom tretira takoj, ko temperatura zraka dosega 10° C vsaj 5 ur in je vlažnost zraka nad 70 %. Vsaj 48 ur po tretiranju naj ne bi deževalo oziroma naj ne bi prišlo do zmrzali. Če navedeni vremenski pogoji niso zagotovljeni, je s tretiranjem treba počakati dokler se ne vzpostavijo.

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 30.11.2020 08:42
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS