(Celjska in Koroška regija/Lupinarji)
Na večina opazovanih lokacijah beležimo številčne ulove orehove muhe. Število ulovov se v zadnjem tednu zelo povečalo, še zlasti na lokacijah neškropljenih nasadov orehov. Glede na...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovitost herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla! Svetujemo, da se že pred s...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Obilne padavine s točo so v zadnjem neurju pri kontaktnih fungicidih izprale fungicidni nanos iz rastlin zato je hmelj ostal nezaščiten (na različnih lokaci...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Vinska trta)
Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije i...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Lupinarji)
V večini nasadih orehov, kjer so opravili prvo škropljenje proti orehovi muhi so ulovi na vabah trenutno malo številčni. Glede na veliko količino dežja v zadnjih petih dneh je inse...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus