(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Za zatiranje plevelov po sajenju in pred vznikom so dovoljeni sledeči herbicidi: PRIPRAVEK ODMEREK KARENCA DELOVANJE Stomp Aqua a.s. pendimetalin 2,9 l/ha ČU Ko se tla ses...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Na oljni ogrščici se pojavljajo naslednje glivične bolezni: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans=Phoma lingam), bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum), listna pegavost ol...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi pojava socvetja, pri zgodnjih sortah je že pojava rumenega brsta. V tej fenološki fazi povzročajo repičarji največjo škodo z iz...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Oljna ogrščica je v SV Sloveniji v fazi podaljševanje stebla. Ulove kljunotajev redno spremljamo, podatki so prikazani v spodnji preglednici. Na opazovanih mestih se lovi majhen St...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Oljna ogrščica je v SV Sloveniji v začetni fazi podaljševanje stebla. Zaradi visokih dnevnih temperatur v SV Sloveniji smo letos že 1. februarja nastavili rumene posode in rumene l...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc