(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 75 (jagode velikosti graha), na ugodnejših legah in sortah, ki so hitrejše v razvoju, pa v BBCH 77 (začetek dotikanja jagod). ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Lupinarji)
V tem tednu smo v nasadu lesk ulovili prve hroščke lešnikarja (Balaninum nucum), ki je najpomembnejši škodljivec leske pri nas. Prag škodljivosti za lešnikarja je 3 do 4 hrošče na ...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Korenovke)
Obveščamo vas, da smo v tem tednu na rumenih lepljivih ploščah na posevkih korenja ujeli osebke korenjeve muhe (Chamaepsila rosae). Gostiteljske rastline korenjeve muhe so korenovk...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v severovzhodnem delu Slovenije dosegla fenofazo 75 (jagode velikosti graha, grozdiči povešeni). Od 15. do 25. junija je bil čas za prvo škropljenje ameriškega š...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je na področju SV Slovenije večinoma dosegla fenološko fazo BBCH 73 (jagode velikosti prosenih zrn). Zaradi bujne rasti vinske trte ter napovedanih lokalnih ploh oz...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl