(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Cvetna monilija (Monilinia laxa)   Zgodnje sorte marelic cvetijo (fenofaze 61-64 po BBCH ali E-F po Baggioliniju). Nasade je priporočljivo škropiti proti cvetni moniliji. Za zat...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) V nasadih, kjer drevesa že brstijo je potrebno škropiti proti listni luknjičavosti koščičarjev. Za zatiranje bolezni je do...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) Na izpostavljenih legah so brsti zgodnjih sort češenj in višenj močno napeti oz. v fenofazi B po Baggioliniju ali 01 po BB...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskova kodravost (Taphrina deformans) in listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) Na izpostavljenih legah so nasadi breskev in nektarin v fenofazi C - D po Baggio...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Cvetna monilija (Monilinia laxa)   Nasadi marelic na izpostavljenih legah postopoma začenjajo cveteti (fenofaza BBCH 59 - 60 ali E po Baggioliniju). Prvo škropljenje proti cvetn...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak