(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Poleg klasičnega varstva nasadov pred jagodno pepelovko, je v času cvetenja potrebno preprečiti okužbe s sivo plesnijo. Proti sivi plesni lahko uporabite pripravke kot so Libreto,...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Nizke temperature in pozeba so močno zavrle fenološki razvoj rastlin. Tako so jablane večinoma v fazi od rožnatega popka do balonskega stadija, le na primorskem in nekaterih toplih...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Kljub negativnim nočnim temperaturam, ki zaustavijo razvoj apotecijev monilije ameriških borovnic, bodo ob otoplitvi in padavinah ugodne razmere za primarne okužbe vegetativnih pog...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Za varstvo nasadov pred jagodno pepelovko uporabite sredstva na osnovi žvepla kot so Thiovit jet, Vertipin in Bio tip sulfo 800SC. Žveplo učinkuje pri temperaturah na 15°C. Ob močn...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
V času cvetenja je pred padavinami potrebno cvetove zaščititi pred okužbami s cvetno monilijo. Prvo škropljenje je potrebno opraviti, ko je odprtih 10% cvetov in drugo ob začetku o...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj