(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta cveti (60 – 64 po lestvici BBCH). Ob trenutno ugodnih pogojih za razvoj glivičnih okužb je potrebno skrbeti za redno zaščito. Za varstvo pred peronosporo vinske trte p...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je po razvoju tik pred cvetenjem, oz. na zgodnjih legah začenja s cvetenjem (60 po lestvici BBCH). Trenutni vremenski pogoji so zelo ugodni za pojav in razvoj glivični...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je po razvoju tik pred cvetenjem, oz. na zgodnjih legah začenja s cvetenjem (60 po lestvici BBCH). Trenutni vremenski pogoji so zelo ugodni za pojav in razvoj glivični...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v obdobju intenzivnega priraščanja postala dovzetnejša na glivične okužbe. Vremenski pogoji so omogočili pojave okužb s peronosporo vinske trte tudi na kabrnikih. Za...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta izredno intenzivno prirašča in je v trenutnem obdobju v oblikovanju socvetja. Razvoj je glede na lege in sortiment še vedno neizenačen, z dolžino mladik večinoma med 50...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec