(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Zaradi spremenljivega vremena so v dolinah Slovenke Istre nastali ugodni pogoji za razvoj p...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Po zadnjih padavinah je priporočljivo obnoviti škropljenje proti peronospori vinske trte. U...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
V vinogradih v Slovenski Istri so nastali zelo ugodni pogoji za pojav oidija vinske trte. Škropljenje proti omenjeni bolezni je še posebej potrebno v tistih vinogradih, ki so bili ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Na območju Goriških Brd, spodnje Vipavske doline in Krasa so izpolnjeni pogoji za primarno ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis), oidij vinske trte (Uncinula necator) in črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola) V priobalnem pasu Slovenske I...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak