(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Trta je sedaj že odcvetela. Vremenske razmere so ugodne zlasti za razvoj oidija, v vinogradih pa se pojavlja tudi peronospora. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite pripravke...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V vinorodnih območjih trta večinoma še cveti. Trta naj bo zavarovana pred okužbami s peronosporo in oidijem s katerim izmed učinkovitih fungicidov s kombiniranim sistemičnim ali de...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V toplejših območjih so zgodnje sorte vinske trte že odcvetele, večinoma pa trta sedaj cveti ali začenja s cvetenjem. Med cvetenjem naj bo trta zavarovana pred okužbami s peronospo...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Trta v večini pridelovalnih območjih sedaj začenja s cvetenjem. V obdobju pred in v cvetenju vinske trte je ob pogostih padavinah potrebno trto varovati pred peronosporo z enim iz...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V toplejših območjih in legah nekatere zgodnje sorte vinske trte že začenjajo s cvetenjem, drugod pa so cvetovi še tesno stisnjeni skupaj. Kjer trta že cveti ali je tik pred cvet...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj