(Zahodna Slovenija/Kapusnice)
Na pridelovalnih površinah opažamo povečan nalet metuljev kapusovega belina. Številčnost gosenic omejimo z uporabo naslednjih pripravkov: Registrirana sredstva za zatiranje kap...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Še vedno povečano prisotnost oljčne muhe na celotnem območju pridelave oljk. Tudi pri pregledu vzorčenih plodov v večini oljčnikov tedensko opažamo večjo poškodovanost...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu vzorčenih plodov v večini oljčnikov opažamo tudi...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Še vedno na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah opažamo številčno povečano prisotnost oljčne muhe. Sorazmerno z večjo prisotnostjo oljčne muhe pri p...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma) Pridelovalcem priporočamo, da redno pregledujejo posevke pora, saj se v jesenskem obdobju pojavlja drugi rod porove zavrtalke. Pozorni n...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak