(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Vinograde, kjer se pojavljajo bolezenska znamenja peronospore vinske trte je pred naslednji...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Pred napovedanimi padavinami je smiselno opraviti preventivno zatiranje peronospore vinske ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Zaradi padavin so izpolnjeni pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte. V vinogra...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis), oidij vinske trte (Uncinula necator) in črna pegavost vinske trte (Cryptosporella viticola) Na izpostavljenih legah ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis), rumena ali gabrova pršica (Eotetranychus carpini) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Na izpostavljenih legah so...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak