(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Kljub nizkim nočnim temperaturam in izmerjenim visokim kislinam, so v nekaterih moštih visoke tudi pH vrednosti (3.4, 3.5,…) V takih primerih je moštu potrebno dodati kislino, klju...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda v Novi Gorici redno spremljajo dozorevanje grozdja v vinogradih vinorodne dežele Primorske. Na osnovi terenskih ogledov in meri...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Škropljenja v vinogradih proti peronospori in oidiju se zaključujejo. Za zadnja škropljenja proti peronospori priporočamo sredstva na osnovi bakra ali kombinacije bakra s kontakt...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Škropljenje proti sivi grozdni gnilobi – botritisu priporočamo za občutljive sorte in na izpostavljenih legah. Čas za drugo škropljenje je, ko se jagode barvajo oz. mehčajo, škrop...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
V nižinskih predelih Goriških Brd, predvsem v okolici Vipolž in v nekaterih predelih Slovenske Istre (Škocjan) smo v zadnjih dneh zabeležili večji ulov križastega grozdnega sukača,...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina