(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v fazi brstenja, pri sortah, ki so hitrejše v razvoju, pa se že razpirajo prvi lističi. V tem času lahko prihaja do okužb mladih poganjkov s črno pegavostjo vinske...
Preberi več...

Pripravila: Primož Žigon in David Snoj(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Tudi vinska trta pričenja z brstenjem. Na toplejših legah se pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, brsti že odpirajo. Na drugih območjih glavnina sort postopoma prehaja v stadij v...
Preberi več...

Pripravil: Primož Žigon