(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda v Novi Gorici redno spremljajo dozorevanje grozdja v vinogradih vinorodne dežele Primorske. Na osnovi terenskih ogledov in meritev vsebnos...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Kljub nizkim nočnim temperaturam in izmerjenim visokim kislinam, so v nekaterih moštih visoke tudi pH vrednosti (3.4, 3.5,…) V takih primerih je moštu potrebno dodati kislino, klju...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda v Novi Gorici redno spremljajo dozorevanje grozdja v vinogradih vinorodne dežele Primorske. Na osnovi terenskih ogledov in meritev vsebnos...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Kljub nizkim nočnim temperaturam in izmerjenim visokim kislinam, so v nekaterih moštih visoke tudi pH vrednosti (3.4, 3.5,…) V takih primerih je moštu potrebno dodati kislino, klju...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda v Novi Gorici redno spremljajo dozorevanje grozdja v vinogradih vinorodne dežele Primorske. Na osnovi terenskih ogledov in meritev vsebnos...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina