(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Proti breskovi kodravosti poškropite nasade breskev in nektarin tik pred napovedanimi padavinami s sredstvom na osnovi dodina (Syllit 400 SC ali Syllit 544 SC). V času cvetenja...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Fenološki razvoj pečkarjev je kljub ohladitvi napredoval. Tako so razvojni stadiji zelo različni glede na pridelovalna območja, lege nasadov in sortiment. Na večini opazovanih lok...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Stopnja fenološkega razvoja jablan in hrušk je zelo različna in odvisna od sorte in lege. Na večini opazovanih lokacij so jablane in hruške v fazi brstenja. Zgodnje sorte hrušk na ...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Razvoj breskev in nektarin je zelo različen in odvisen od lege. Na večini lokacij breskve brstijo, ponekod pa že prehajajo v cvetenje. Za varstvo pred breskovo kodravostjo, pred ...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Toplo vreme je spodbudilo aktivnost prezimelih stadijev češpljevega kaparja v nasadih ameriških borovnic. Pridelovalcem svetujemo naj pregledujejo nasade in bodo pozorni na morebit...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj