(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinogradnike obveščamo, da pri večini sort uporaba fitofarmacevtskih sredstev za zaščito pred peronosporo in oidijem vinske trte ni več smotrna. Proti razvoju sive plesni načrtujt...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Okoljske razmere so za razvoj in širjenje glivičnih obolenj v vinogradih še vedno zelo ugodne, a v času zorenja zaključna zaščitna tretiranja načrtujemo z upoštevanjem varnostnih d...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V času zorenja načrtujemo zaključna zaščitna tretiranja proti boleznim vinske trte z upoštevanjem varnostnih dob. Okoljske razmere so še vedno zelo ugodne za razvoj in širjenje gli...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinogradnike obveščamo, da je bila letos na Primorskem, na mehko kožnem sadju – predvsem breskvah, prvič zabeležena večja škoda s strani plodove vinske mušice (Drosophila suzukii)....
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V trenutnem obdobju še vedno obstaja velika nevarnost okužb z glivičnimi obolenji vinske trte. Na peronosporo in oidij so najbolj dovzetni mladi listi, potrebni za uspešno dozoreva...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec