(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane in hruške dosegajo do 70 % končne velikosti (77 po lestvici BBCH). Za varstvo pred jablanovim škrlupom priporočamo dotikalne fungicide kot so: AVTAR 75 NT (2 kg/ha...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane in hruške dosegajo 60 do 70 % končne velikosti (76 – 77 po lestvici BBCH). V poletnem obdobju naj varstvo pred jablanovim škrlupom sloni na preventivni rabi dotika...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane in hruške dosegajo 50 do 60 % končne velikosti (75 – 76 po lestvici BBCH). Priporočamo redno varstvo proti jablanovemu škrlupu. Razmiki med tretiranji naj bodo pri...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Jablana in hruška dosegata premere plodov večje od 40 mm (74 po lestvici BBCH). Pridelovalce jabolk in hrušk obveščamo, da se primarne okužbe jablanovega in hruševega škrlupa zakl...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Jablana in hruška dosegata premere plodov večje od 40 mm (74 po lestvici BBCH). Zadnje nevarnosti za okužbo z jablanovim škrlupom so se razvile med 25. in 28.05.2020. Ob zaključev...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec