(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Pridelovalce paradižnika obveščamo o letošnjih ugodnih pogojih za zgodnji razvoj sive plesni. Njeno pojavljanje predvidevamo zlasti na rastiščih s težjimi tlemi (večina vrtnarskih ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Pridelovalcem priporočamo zaščito pridelka pred koruzno veščo. Na izvrtine v plodovih bodite pozorni zlasti v nasadih v bližini koruzišč, oz. kjer se je škoda pojavljala že v prete...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Deževno spomladansko obdobje je omogočilo ugodne pogoje za razvoj sive plesni. Njeno zgodnje pojavljanje predvidevamo zlasti na rastiščih s težjimi tlemi (večina vrtnarskih površin...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Pridelovalcem paprike priporočamo zaščito pridelka pred koruzno veščo. Svetujemo uporabo pripravka AFFIRM (3 dni karence), MATCH 050 EC (7 dni karence) ali LEPINOX PLUS (na osnovi ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Pridelovalcem paprike priporočamo zaščito pridelka pred koruzno veščo. Svetujemo uporabo pripravka AFFIRM (3 dni karence), MATCH 050 EC (7 dni karence) ali LEPINOX PLUS (na osnovi ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec