(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dneh ugotavljamo povečan pojav metuljčkov kapusovega molja in kapusove sovke na feromonske vabe. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke in v primeru pr...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Ugodne vremenske razmere, nižje nočne in dnevne temperature, so omogočile razvoj kapusove plesni na posevku zelja. Za preprečevanje širjenja lahko uporabite enega od pripravkov: OR...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V posevku zelja opažamo povečan pojav kapusovega molja. V primeru da opazite na posevku zelja 10 - 30 majhnih gosenic ali 1 - 4 velike na 10 rastlin, uporabite enega izmed naslednj...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V posevku zelja opažamo povečan pojav kapusovega belina in repnega belina. V primeru da opazite na spojem posevku zelja 10 - 30 majhne gosenice ali 1 - 4 velike na 10 rastlin, upor...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V posevkih zelja, na prostem, opažamo pojav gosenic kapusove sovke. V primeru da opazite od 10 do 30 majhnih gosenic ali od 1 do 4 velike gosenice na 10 rastlin, opravite zaščito z...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja