(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V spremenljivih okoljskih razmerah, z višjo zračno vlago in občasnimi padavinami, so na belih sortah možni pojavi sive plesni. Uporaba botriticidnih fitofarmacevtskih sredstev zara...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V spremenjenih okoljskih razmerah, z višjo zračno vlago in občasnimi padavinami, je primerno na površinah, ki so bile v letošnjem letu bolj izpostavljene oidiju vinske trte, uporab...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Trenutne vremenske razmere ne nakazujejo več potreb po kemičnem varstvu pred peronosporo in oidijem vinske trte. ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinogradnike obveščamo, da bo Služba za varstvo rastlin Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, v obdobju med 01. avgustom in 15. septembrom v vinorodni deželi Posavje intenzivno ...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Trenutne vremenske razmere ne nakazujejo potrebe po kemičnem varstvu pred peronosporo vinske trte. Na legah, kjer so bili v letošnji rastni dobi vinogradi izpostavljeni močnejšim ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec