(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
V letošnjem letu so bili ulovi koruznega hrošča na feromonske vabe zelo povečani. Za preprečevanje gospodarske škode na koruznih poljih v prihodnje priporočamo, da izvajate enega o...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
Pridelovalce koruze obveščamo, da se na feromonske vabe v trenutnem obdobju intenzivno lovijo osebki koruznega hrošča. Za preprečevanje gospodarske škode je na koruznih poljih na n...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
Strategija zatiranja plevelov v koruzi se v zadnjih letih nagiba zlasti k uporabi herbicidov po vzniku posevka. V ta namen priporočamo, da omejite uporabo talnih herbicidov le na p...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
V tem obdobju nastopa začetek setve koruze. Ker predstavljajo pleveli veliko konkurenco zgodnjim razvojnim stopnjam posevkov, je za kasnejše doseganje kakovostnega pridelka priporo...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič