(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Posevki ozimne pšenice so na posameznih lokacijah na območju JV Slovenije začeli s cvetenjem (BBCH 61). V tem obdobju so rastline zelo občutljive za okužbe z fuzariozami (Fusarium ...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Ozimni ječmen je na njivah s težkimi, nepropustnimi oz. sušnimi tlemi v razvoju nabrekanja listne nožnice do prvih vidnih res (BBCH 41 - 49). Posevek je v tem obdobju zelo občutlji...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Ozimna pšenica je na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi dveh kolenc (BBCH 32), na zgodnejših legah pa tudi že v tretjem kolencu (BBCH 33). Posevki ozimnega ječmena se na...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
V preteklem tednu (15.04.) smo v posevkih žit opazili pojav odraslih osebkov rdečega žitnega strgača in žitnih uši. V posevkih kjer opazite 1 ličinko rdečega žitnega strgača na pos...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen) Pridelovalcem ozimnih žit priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost plevelov. Ozimna žita so trenutno v razvojni fazi razrašč...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič