(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
V zadnjem obdobju opažamo povečan pojav ječmenove ramularijske pegavosti (ozimni ječmen). Pridelovalcem jarega ječmena zato priporočamo, da v začetku klasenja zaščitite pridelek s ...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Žita se na območju JV Slovenije trenutno nahajajo v naslednjih razvojnih fazah: pšenica BBCH ~51 (začetek klasenja), ječmen BBCH 69 (konec cvetenje), pira BBCH 45-49 (nabrekanje li...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
V posevkih žit opažamo povečan pojav odraslih hroščev rdečega žitnega strgača. Hkrati smo zabeležili tudi prve poškodbe na listju. Odraslih hroščev ne zatiramo, cilj zatiranja so z...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Pridelovalcem ječmena priporočamo, da pregledate posevke in če opazite: pege ječmenove mrežaste pegavosti na 10% rastlin vsaj na treh listih, da uporabite enega izmed naslednjih p...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Pri pregledu posevkov pšenice opažamo pojav listne pegavosti. Prvo preventivno zatiranje je priporočljivo izvesti pred padavinami, ob pojavu bolezni oz. v razvojnem stadiju kolenče...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič