(Jugovzhodna Slovenija/Ostalo)
Registrirane pridelovalce opozarjamo, da ste kot uporabnik fitofarmacevtskega sredstva z izjemnim dovoljenjem za Admiral 10 EC dolžni Fitosanitarni upravi RS posredovati podatke o ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Ostalo)
Pridelovalce opozarjamo, da si morajo pri uporabi metode zbeganja v ekološki ali integrirani pridelavi še pravočasno priskrbeti feromonske razpršilce, ki jih do aplikacije hranijo ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Ostalo)
Pridelovalce opozarjamo, da si morajo pri uporabi metode zbeganja v ekološki ali integrirani pridelavi še pravočasno priskrbeti feromonske razpršilce, ki jih do aplikacije hranijo ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Ostalo)
Registrirane pridelovalce jabolk in hrušk, ki imajo nasade napadene z ameriškim kaparjem ter sadjarje, ki imajo nasade breskev, marelic in nektarin napadene z murvovim kaparjem obv...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Ostalo)
Registrirane pridelovalce jabolk in hrušk, ki imajo nasade napadene z ameriškim kaparjem ter sadjarje, ki imajo nasade breskev, marelic in nektarin napadene z murvovim kaparjem obv...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec