(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Škrlup Na Primorskem do sedaj še niso bili izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom. Prvi večji izbruh askospor in pogoje za okužbe pričakujemo ob pojavu padavin, zato naslednje škr...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Fenološke faze hrušk in jablan so na Primorskem zelo različne, odvisno od lege nasada in sorte. V Spodnji Vipavski dolini so hruške povečini v fazi brstenja oz. mišjega ušesa BBCH ...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
V Vipavski dolini, Goriških Brdih, Slovenski Istri ter na zgodnjih legah v Brkinih in na Tolminskem so hruške in jablane povečini v fenofazi odpiranja brstov (BBCH 53). Zgodnje s...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte hrušk (Junijska lepotica) na izpostavljenih legah na Primorskem že brstijo; fenofaza BBCH 53 (07 po Baggoliniju). Priporočamo, da v nasadih in sadnih vrtovih, kje...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot