(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
V tem času se intenzivno pojavlja drugi rod porove zavrtalke, ki je pridelovalcem čebule in pora v preteklih letih povzročila precej škode. Za manjše pridelovalce predvsem velja, ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Pridelovalcem čebule in pora je porova zavrtalka v preteklih letih povzročila precej škode. V prihodnjih dneh pričakujemo pojav druge generacije. Za manjše pridelovalce predvsem v...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Kmetijski inštitut Slovenije in Kmetijska svetovalna služba sta objavila priporočen izbor sort ozimnih žit za jesensko setev. Sorte so izbrane na podlagi ugodnih večletnih rezultat...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Pridelovalcem čebule in pora je porova zavrtalka v preteklih letih povzročila precej škode. V prihodnjih dneh pričakujemo pojav druge generacije. Za manjše pridelovalce predvsem v...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Pridelovalcem čebule in pora je porova zavrtalka v preteklih letih povzročila precej škode. V prihodnjih dneh pričakujemo pojav druge generacije. Za manjše pridelovalce predvsem v...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina