(Zahodna Slovenija/Krompir)
Na pridelovalnih površinah se pojavljajo ličinke in odrasle žuželke koloradskega hrošča. Škodljivca zatiramo s pripravki, ki so navedeni v spodnji tabeli. Pred uporabo sredstv...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Krompir)
V Vipavski dolini je zgodnji krompir že skoraj strnil vrste, poznejši krompir pa je v fazi bujne rasti. V ostalih višjih predelih Primorske je pozni krompir komaj posajen oz. je v ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Krompir)
Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Po potrebi pa uporabi...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak