(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Bakterijski ožig aktinidije Po spravilu pridelka je nasade in sadne vrtove priporočljivo škropiti proti bakterijskemu ožigu aktinidije. Za zatiranje bolezni lahko uporabite prip...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Črna figova muha V nasadih fig in na vrtovih škodo povzročajo ličinke črne figove muhe. Te se razvijejo iz jajčec, katere samice odlagajo v še nezrele plodove. Po izleganju liči...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
V Slovenski Istri so nasadi kakija sorte Tipo v fenofazi BBCH65-67, sorta Rojo brillante pa v BBCH67. V nasadih, kjer se je v preteklih sezonah pojavljala kakijeva listna pegavost ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
V Slovenski Istri so nasadi kakija (sorte Rojo brillante in Tipo) pričeli s cvetenjem oz. so v fenofazi BBCH55-60. Sadovnjake, kjer se je v lanskem letu pojavljala glivična bolezen...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) Po zaključeni rezi je priporočljivo opraviti škropljenje aktinidije proti bakterijskemu ožigu aktinidije. Za za...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak