(Celjska in Koroška regija/Vinska trta)
Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice vinska trta v povprečju na opazovane lokacije prehaja v fenol...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Lupinarji)
Spremljanje pojava orehove muhe Na območju Celjske in Koroške regije so ulovu orehove muhe na lokacijah spremljanja kontinuirani in številčno zelo različni. Na območju Kozjega so...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
Fenološka faza Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo do 90 % končne velikosti (BBCH 79). Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni jablan in hrušk Pri uporabi ...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora V Savinjski dolini in na širšem območju je hmelj pri sorti Savinjski golding prešel v fazo začetka razvoja storžkov (BBCH 71), pri ostalih sortah pa se zak...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Žita)
ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med p...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan