(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Fungicid Delan 700 WG je v letu 2015 izgubil registracijo v hmelju. V skladu z odločbo Uprave RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin št.: U34330-78/2013/5 z dne, 13. ...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Koščičarji)
Zdaj je čas za jesensko škropljenje breskev proti breskovi kodravosti. Vloga bakrenih pripravkov je razkuževalne narave in bakrovi pripravki kažejo prav tako dobro stransko delovan...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
V letošnjem letu na območju Celjske in Koroške regije nismo zasledili simptomov okužb s hruševim ožigom. Kljub temu priporočamo, da opravite vsaj eno škropljenje jablan in hrušk z ...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Iz ulova spor je razvidno, da je kritična meja na vseh lokacijah presežena. Prav tako je nedavno neurje s točo na različnih lokacijah v Savinjski dolini t...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Fižolov ožig V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah beležili povečan pojav fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum) na strokih fižola. Pridelovalce fižola opozarjamo...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan