(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Obvestilo dne: 25. avgust 2011 Pripravil: Silvo Žveplan Svetujemo vam, da se že pred setvijo odločite, kdaj in katere herbicide boste uporabili za zatiranje širokolistnih in oz...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
ZATIRANJE STRNIŠČNIH PLEVELOV Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med pole...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
KORUZNI HROŠČ (za PI) dr. Magda Rak Cizej, univ. dipl. inž. agr. Pridelovalce koruze obveščamo, da upoštevate vse predpise za preprečevanje širjenja koruznega hrošča in povzroč...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Krompir)
Vremenske razmere zadnjih dni, z večjimi količinami padavin, so posebej ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Pri opazovanju smo opazili tudi povečan pojav črne listne pegavosti. Za...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Krompir)
KROMPIRJEVA PLESEN Na območju Spodnje Savinjske doline, Celjske in Koroške regije so nasadi krompirja v fenofazah od polnega cvetenja do zaključka cvetenja. Ekološke razmere za ra...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan