(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Obvestilo dne: 17. avgust 2012 Pripravil: Silvo Žveplan Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo her...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
V za ta čas zelo nizki oljni ogrščici smo danes pri kontroli posevkov, ki so spomladi že bili poškropljeni z insekticidi za zatiranje kljunotajev in repičarja, ponekod ponovno zabe...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
V letošnji pomladi se soočamo z velikim pomanjkanjem padavin, kar zelo neugodno vpliva na rast in razvoj oljne ogrščice. V zadnjih dneh opažamo, da so posevki oljne ogrščice izredn...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Posevke oljne ogrščice pogosto prizadeneta bolezni bela zrnata gniloba ogrščice (Sclerotinia sclerotiorum) in suha trohnoba stebla ogrščice (Phoma lingam). Škropljenje proti beli z...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Oljna ogrščica)
Ozkolistni pleveli in samosevci žit: Spomladi je v posevkih oljne ogrščice možno zatirati s herbicidi ozkolistne plevele in samosevce žit. Za zatiranje ozkolistnih plevelov in sam...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan