(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V času odpadanja listja jablan nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki predstavljajo vhodna mesta za povzročitelje bolezni. Da zmanjšamo možnost novih okužb, je potrebno v ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Jablane so na večini spremljanih lokacij dosegle fenološko fazo: plodovi veliki do 80% končne velikosti (BBCH 78). Za preprečevanja okužb s poznim škrlupom in skladiščnimi bolez...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Večina sort jablan na spremljanih lokacijah SV Slovenije je dosegla fenološko fazo: plodovi veliki do 60% končne velikosti (BBCH 76). Za naslednje škropljenje proti jablanovemu...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Večina sort jablan na spremljanih lokacijah SV Slovenije je dosegla fenološko fazo: plodovi veliki med 50 in 60% končne velikosti (BBCH 75-76). V času od 20. junija smo na področju...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Večina sort jablan na spremljanih lokacijah SV Slovenije je dosegla fenološko fazo: plodovi veliki med 50 in 60% končne velikosti (BBCH 75-76). V času od 5. junija smo na področju ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl