(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V severovzhodni Sloveniji je večina ozimnih žit posejana. Ozimni ječmen, ki je bil v optimalnem roku posejan, je v fazi 1-2 listov BBCH 11-12, pšenice v fazi vznika. V zadnj...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Na strniščih zatiramo večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje) in druge kislice, navadni pel...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji so pšenice v fenofazi začetek klasenje, zgodnje sorte v cvetenju, ječmeni so v fazi razvoja plodu. Na posevkih žitih se od škodljivcev pojavlja rdeči listni st...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji so ječmeni v fazi razvoja plodu (BBCH 71), odvisno od sorte, sedaj je velika nevarnost za pojav ječmenove ramularijske pegavosti. Vremenske razmere, padavine in pr...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji so posevki ječmena v fazi kolenčenja (BBCH 32 do 33), odvisno od sorte. Na občutljivih sortah ter na bolj gostih posevkih ječmena smo opazili prve znake glivične bol...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc