(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Posevki žit v SV Sloveniji so v zgodnjih razvojnih fazah (BBCH 11-13), odvisno od časa setve. Na žitih smo opazili nalet listnih uši, ki sesajo rastlinske sokove, slabijo posev...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Žetev žit v severovzhodni Sloveniji je v glavnem končana. Na neobdelanih strniščih se najpogosteje razvijajo večletni pleveli kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, n...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI Posevki ječmena in pšenice v SV Sloveniji prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte, časa setve. V tej fenofazi je velik...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Rdeči žitni strgač – Na posevkih žit opažamo pojav žitnega strgača. Na listih trenutno najdemo že prve ličinke. Prag škodljivosti znaša ena ličinka na posamezen vrhnji list ali ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Ozimna pšenica je v fenološki fazi kolenčenja (BBCH 31 prvo kolence). Na listih pšenice se že pojavili prvi simptomi pšenične listne pegavosti. Omenjeno bolezen zatiramo, če na...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc