(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Po nasadih in vrtovih že lahko vidimo popolnoma razlistana češnjeva drevesa zaradi močnih okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev in češnjevo listno pegavostjo. Pridelovalcem pri...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Večina češenj je obranih, ob tem pa je že potrebno razmišljati tudi o pridelku v prihodnjem letu. V češnjevih nasadih in na češnjah na vrtovih lahko pogosto vidimo prezgodaj razlis...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
V preteklem tednu smo v nekaterih češnjevih nasadih zaznali velik nalet češnjeve muhe. Za varstvo poznih sort češenj pred češnjevo muho priporočamo uporabo insekticida Imidan 50 WG...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Pogoste padavine so ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni koščičarjev kot so listna luknjičavost koščičarjev, češnjeva listna pegavost, breskova kodravost, češpljeva rdeča...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Koščičarji so večinoma že odcveteli, z izjemo sliv in češpelj ter nekaterih sort češenj. Obdobje po cvetenju je najprimernejše za zatiranje listnih uši, ki s sesanjem rastlinskih s...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič