(Osrednja Slovenija/Ostalo)
Pridelovalce strniščne repe opozarjamo, da so se v nekaterih posevkih začele pojavljati ličinke repne grizlice. Ličinke (pagosenice) so temno sive do črne barve in jih najdemo najp...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Krompir)
Nadaljevanje nestanovitnega vremena je še naprej zelo ugodno za razvoj in širjenje krompirjeve plesni in črne listne pegavosti, zato je pozne sorte krompirja treba še naprej varova...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Krompir)
Zaradi nadaljevanja nestalnega vremena s pogostimi padavinami je potrebno nasade krompirja še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo, s katerim od fungicidov z delnim sistemični...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Krompir)
Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zato je nasade krompirja potrebno še naprej varovati pred boleznijo. Še naprej priporočamo predvsem rabo fungici...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Krompir)
Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno oblogo, zlasti v nasadih, kjer se je bolezen že pojavila. Priporočamo rabo fungici...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt