(Napovedi za vso Slovenijo/Ostalo)
Pridelovalce strniščne repe opozarjamo, da so se v nekaterih posevkih začele pojavljati ličinke repne grizlice. Ličinke (pagosenice) so temno sive do črne barve in jih najdemo najp...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
Tudi letos se v posevkih koruze pojavlja koruzni hrošč. Populacije so ponekod velike, še posebej tam, kjer ni bil upoštevan kolobar ali uporabljen talni insekticid. V takih primeri...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Nadaljevanje nestanovitnega vremena je še naprej zelo ugodno tudi za razvoj in širjenje krompirjeve plesni in črne listne pegavosti, zato je pozne sorte krompirja treba še naprej v...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Zaradi nadaljevanja nestalnega vremena s pogostimi padavinami je potrebno nasade krompirja še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo, s katerim od fungicidov z delnim sistemični...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno oblogo, zlasti v nasadih, kjer se je bolezen že pojavila. Priporočamo, da pred nap...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt