(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Preklicano obvestilo št. 69 - prosimo upoštevajte spodnje obvestilo!! V času trajanja visokih dnevnih temperatur, ki presegajo tudi 35 °C, ni nevarnosti za širjenje glivičnih bo...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Nevarnost širjenja peronospore je ob pojavljanju močnih ros in dežja velika zlasti v območjih kjer se je peronospora letos že pojavila. Za okužbe so sedaj občutljivi mladi listi na...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Sedaj priporočamo za varstvo vinogradov pred peronosporo in oidijem rabo dotikalnih fungicidov. Proti peronospori lahko uporabite fungicide kot so Antracol, Antracol WG 70, Bakreni...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Vinograde še naprej varujte pred peronosporo in oidijem vinske trte. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite dotikalne fungicide kot so Antracol, Antracol WG 70, Bakreni antrac...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Po zadnjih obilnejših padavinah je potrebno vinograde zavarovati pred peronosporo vinske trte in oidijem. V vinogradih kjer se je peronospora že pojavila, priporočamo rabo pripravk...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj