(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Okužbe s peronosporo vinske trte so še možne na mladih listih, pri poznih sortah in v mladih nasadih. Za varstvo priporočamo rabo bakrovih pripravkov. Pri občutljivih sortah kot st...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V primeru dolgotrajnejšega deževja bodo razmere za okužbe mlajših listov s peronosporo vinske trte spet bolj ugodne. Take okužbe onemogočijo dozorevanje predvsem v območjih in pri ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Za redno varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo rabo enega izmed dotikalnih fungicidov kot je ANTRACOL, ANTRACOL WG, BRAVO 500 SC, DELAN 700 WG, DITHANE M-45, DITHANE DG NE...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Redno varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo predvsem v vinogradih, kjer grozdje še ne zori in v vlažnejših legah. Svetujemo rabo dotikalnih fungicidov kot so ANTRACOL, ANT...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V sedanjih razmerah obstaja nevarnost za širjenje peronospore vinske trte le v vlažnejših legah oz. tam, kjer se pojavljajo močne rose. V takih legah še priporočamo rabo delno sist...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj