(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Za zaključna škropljenja poznih sort jablan priporočamo rabo pripravkov, ki dobro delujejo na skladiščne boleznimi in imajo kratko karence. Taki pripravki so Bellis (7 dni karence)...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Skladiščne bolezni, sajavost in mušja pegavost Za zaključna škropljenja poznih sort jablan pred skladiščnimi boleznimi, lahko še uporabite fungicide s kratko karenco, kot je npr. ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Škrlup in skladiščne bolezni Za zaključna škropljenja jablan in hrušk uporabite fungicide, ki imajo dobro delovanje na skladiščni škrlup in druge bolezni v skladišču. Do 35 dni pr...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Za varstvo poznih sort jablan in hrušk pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi lahko do 35 dni pred obiranjem še uporabite pripravka Thiram ali Zato plus, do 28 dni pa Orthocide 80...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Pozne sorte jablan in hrušk je potrebno še naprej varovati pred škrlupom z enim izmed dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba, ditianona, captana, metirama, tirama ali propineba...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj